info@parts-soft.nl

+31 6 84 84 69 84

Privacy Policy

Privacy Policy

Gizlilik ve Güvenlik Politikası TR

Sitemizde verilen tüm hizmetler ve servisler sitede açıkça şirket künyesi olarak belirtilen şirketimiz (bundan böyle Parts-Soft olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan www.parts-soft.com internet sitesi ve Parts-soft'a ait olan mobile uygulamalar ve programlar (hepsi birlikte "Platform"olarak anılacaktır) tarafından AB Genel Veri Koruma Yönetmeliği (GDPR) uyarınca işletilir. Ayrıca Parts-Soft Çerez Politikası iş bu Politika'nın ayrılaz bir parçasıdır.

İnternet ve iletişim araçlarının geliştirilmesi sırasında, bu gizlilik politikamızı güncellememiz gerekebilir. Bu nedenle, mevcut sürüm hakkında kendinizi bilgilendirmek için bu politika sayfamızı düzenli olarak ziyaret etmenizi öneririz.

Parts-Soft sitemizi ziyaret eden kullanıcılarımıza ve üyelerimize sunduğumuz hizmetlerinden güvenli ve eksiksiz bir şekilde faydalanmalarını sağlamak amacıyla topladığımız verilerin gizliliğini korumayı ilke olarak benimsemiştir. Bu nedenle ("Gizlilik Beyanı"), web sitemizi kullanırken kullanıcılara ilişkin ne tür bilgilerin Parts-Soft tarafından alındığını, bunların nasıl kullanıldığını ve korunduğunu açıklamaktadır. Ayrıca bu Gizlilik Beyanı çerçevesinde bu bilgilerin doğruluğunun sizin tarafınızdan nasıl denetlenebileceği ve isteğiniz doğrultusunda Parts-Soft'a başvurarak size ait olan bilgilerin silinmesini nasıl sağlayabileceğinizi belirtmektedir. Söz konusu bilgilerin mevcut ve geçerli olan veri koruma üzenlemelerine uygun olarak işlenmesi ve kullanılması için gerekli olan her türlü işlem Parts-Soft tarafından yerine getirilecektir.

Kişisel veriler, gerçek bir kişiyi tanımlamak için tek başına veya farklı bilgilerle kullanılabilen bilgilerdir. Bu veriler, adınız, e-posta adresiniz, IP adresiniz veya lokasyon bilgileriniz olabilir. Aşağıda parts-soft tarafından işlenen ve Kanun uyarınca kişisel veri sayılan verilerin hangileri olduğu sıralanmıştır. Aksi açıkça belirtilmedikçe, işbu Politikaı kapsamında arz edilen hüküm ve koşullar kapsamında "kişisel veri" ifadesi aşağıda yer alan bilgileri kapsayacaktır.

 • Kimlik Bilgisi
 • İletişim Bilgisi
 • Kullanıcı Bilgisi
 • Kullanıcı İşlem Bilgisi
 • İşlem Güvenliği Bilgisi
 • Finansal Bilgi
 • Pazarlama Bilgisi
 • Talep/Şikayet Yönetim Bilgisi
KVK Kanunu'nun 3. ve 7. maddeleri uyarınca, geri döndürülemeyecek şekilde anonim hale getirilen veriler, anılan kanun hükümleri uyarınca kişisel veri olarak kabul edilmeyecek ve bu verilere ilişkin işleme faaliyetleri burada bahsedilen Gizlilik Politikası hükümleri ile bağlı olmaksızın gerçekleştirilecektir.

Parts-soft bazı dönemlerde size ait verileri kullanarak kampanya bilgileri, yeni ürünler hakkında bilgiler, promosyon teklifleri gönderebilir. Üyelerimiz bu gibi bilgileri alıp almama konusunda seçim yapabilir, seçimini değiştirebilir ya da kendisine gelen bilgilendirme iletisindeki linkle bildirim yapabilir.

Belirli bir kişiye ait kullanılacak ve işlenecek bilgiler, yalnızca bu kişinin kendi istemiyle veri girmesi yada bu hususta açıkça muvafakat vermesi halinde mümkündür. Veri girilmesi veya bu hususta açıkça muvafakat verilmesi, kişinin aşağıda belirtilen şartlar ile mutabık olduğunun göstergesidir.

Platform üzerindeki çeşitli form veya anketlerin doldurulması sırasında ziyaretçilerin veya kullanıcıların bir takım kişisel bilgileri (isim, soyisim, firma bilgileri, telefon, adres veya e-posta gibi) parts-soft tarafından toplanmaktadır.

Parts-Soft belirlenen amaçlar ve kapsam dışında da, talep edilen bilgileri kendisi veya işbirliği içinde olduğu kişiler tarafından ticari faaliyet amacıylada kullanabilir. Kişisel bilgiler, gerektiğinde kullanıcıyla temas kurmak için de kullanılabilir. Part-Soft tarafından Platform içinden talep edilen bilgiler veya kullanıcı tarafından sağlanan bilgiler Parts-Soft ve ticari işbirliği içinde olan gerçek veya tüzel kişiler tarafından muhtelif amaçlar kapsamında, kimliğinizi ifşa etmeden istatiksel değerlendirmeler veya veri tabanı oluşturma veya pazar araştırmalarında kullanabilir. Ayrıca Parts-Soft Veri Sahibi'nin güvenliğini sağlamak, hileli yada izinsiz kullanımları tespit etmek, operasyonel değerlendirme araştırmaları yapmak, Platform hizmetlerine ilişkin hataları tespit edilmesi ve giderilmesi için ve bu Gizlilik Politikas'nda yer alan amaçlardan herhangi birisini gerçekleştirmek için SMS gönderimi yapanlar dahil olmak üzere dış kaynak sağlayıcıları, barındırma hizmet sağlayıcıları (hosting servisler), hukuk büroları, araştırma şirketleri ve çağrı merkezleri gibi üçüncü kişiler ile de paylaşabilecektir.

Kişisel verileriniz, KVK Kanun'nun 8. ve 9. mddelerinde belirtilen kişisel veri işleme şartları amaçları çerçevesinde Parts-Soft şirket yetkilileri, hissedarları, iş ortakları, tedarikçileri, kanunen yetkili kamu kurum ve kuruluşları ile kanunen yetkili özel kurumlar ile paylaşabilir. Bu amaçlarla sınırlı olarak KVK 9. Maddede işaret edilen usul ve esaslar ile Kişisel Verileri Koruma Kurulu kararları çerçevesinde çeşitli ülkelere de aktarabilir.

Kişisel veriler, Platform üzerinden elektronik ortamda toplanmaktadır. Yukarıda belirtilen hukuki sebeplerle toplanan kişisel veriler 6698 sayılı Kanun'nun 6. ve 6. maddelerinde ve bu Gizlilik Politikası'nda belirtilen amaçlarla işlenebilmekte ve aktarılabilmektedir.

KVK 11. maddesi uyarınca veri sahipleri,

 • Kendileri ile ilgili kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme, kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgileri talep etme,
 • Kişisel verilerin işlenmesi amacını ve bunların amacına uygun kullanıp kullanılmadığını öğrenme, yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde kişisel verilerin silinmeini veya yok edilmesini isteme veya talep etme ve bu kapsamda yapılan işlemin veya işlemlerin diğer üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme ve kişisel verilerin kanun aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararının giderilmesini talep etme haklarına sahiptir.
Söz konusu hakların kullanımına ilişkin talepler, kişisel veri sahipleri tarafından Platform yer alan 6698 sayılı Kapsamında Parts-Soft tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika 'da belirtilen yöntemlerle iletilecektir. Parts-Soft, söz konusu talepleri otuz gün içerisinde sonuçlandıracaktır. Parts-Soft'in taleplere ilişkin olarak Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen (varsa) ücret tarifesi üzerinden ücret talep etme hakkı saklıdır.

Sitemizde verilen tüm hizmetler ve servisler sitede açıkça şirket künyesi olarak belirtilen şirketimiz (bundan böyle Parts-Soft olarak anılacaktır) tarafından işletilmekte olan www.parts-soft.com internet sitesi ve Parts-soft'a ait olan mobile uygulamalar ve programlar (hepsi birlikte "Platform"olarak anılacaktır).

Platform'da kullanıcılara kişisel içerik ve reklam göstermek, site içinde analitik faaliyetler gerçekleştirmek ve ziyaretçilerin kullanım alışkanlıkları takip etmek amacıyla Çerezler kullanılmaktadır.

Çerez Politikası bu sayfada geçen Gizlilik Politikası'nın ayrılmaz bir parçasıdır.

Parts-Soft Çerez Politikasını Site'de hangi Çerezlerin kullanıldığını ve kulllanıcıların bu konudaki tercihlerini nasıl yönetebileceğini açıklamak amacıyla hazırlamıştır. Parts-Soft tarafından kişisel verilerinizin işlenmesine ilişkin daha detaylı bilgileri Gizlilik Politikası'nı incelemenizi tavsiye ederiz.

Platformu kullanırken çerezleri devre dışı bırakabilirsiniz. Fakat çerezleri devre dışı bırakırken Platformların işlevselliğinin sınırlı olabileceğini lütfen unutmayın.

Çerezler, ziyaret ettiğiniz internet siteleri tarafından tarayıcılar aracılığıyla cihazınıza veya ağ sunucuna depolanan küçük metin dosyalarıdır. Çerezler, ziyaret ettiğiniz web sitesityle ilişkili sunucular tarafından oluşturulabilir. Böylelikle ziyaretçi aynı siteyi ziyaret ettiğinde sunucu bunu Çerez marifetiyle anlayabilir.

Çerezler, ziyaretçilere ilişkin isim, cinsiyet veya adres gibi kişisel verileri içermezler. Çerezler konusunda daha detaylı bilgi için www.aboutcookies.org ve www.allaboutcookies.orgadreslerini ziyaret edebilirsiniz.

Çerezler, sahipleri, kullanım ömürleri ve kullanım amaçlarıaçısından kategorize edilebilir.

 • Çerezi yerleştiren tarafa göre, Platform çerezleri ve üçüncü taraf Çerezler kullanılmaktadır. Platform çerezleri, Parts-Soft tarafından oluşturulurken, üçüncü taraf çerezler Parts-Soft ile iş birliteliği olan farklı firmalar tarafından yönetilmektedir.
 • Aktif olduğu süreye göre, oturum çerezleri ve kalıcı çerezler kullanılmaktadır. Oturum Çerezleri ziyaretçinin Platform'u terk etmesiyle birlikte silinip kaldırılırken, kalıcı çerezler ise kullanım alanına bağlı olarak çeşitli sürelerle ziyaretçilerin cihazlarında kalabilmektedir.
 • Kullanım amaçlarına göre, Platform'da teknik çerezler, doğrulama çerezleri, hedefleme/reklam çerezleri, kişiselleştirme çerezleri ve analitik çerezler kullanılmaktadır.

 • Platform'un çalışmaı için gerekli temel fonksiyonları gerçekleştirmek. Örneğin, Parts-Soft üyelerinin, lisans yenilerken aldıkları lisans tipinin ziyaret süresi boyunca kaybolmaması. Oturum açan üyelerin Platform'da farklı sayfaları ziyaret ederken tekrar şifre girmelerine gerek kalmaması.
 • Platform'u analiz etmek ve Platform'un performasını arttırmak. Örneğin Platform üzerinde çalıştığı farklı sunucuların entegrasyonu, Platform'u ziyaret edenlerin sayısının tespit edilmesi ve buna göre performans ayarlarının yapılması yada ziyaretçilerin aradıklarını bulmalarının kolaylaştırılması.
 • Platform'un işlevselliğini arttırmak ve kullanım kolaylığı sağlamak. Örneğin, Platform üzerinden üçüncü taraf sosyal medya mecralarına paylaşımda bulunmak, Platform'u ziyaret eden kullanıcıların daha sonraki ziyaretinde kullanıcı adı bilgisinin yada arama sorgularının hatırlanması.
 • Kişiselleştirme, hedefleme ve reklamcılık faaliyeti gerçekleştirmek. Örneğin, ziyaretçilerin görüntüledikleri sayfa ve ürünler üzerinden ziyaretçilerin ilgi alanlarıyla bağlantılı reklamların gösterilmesi.

Parts-Soft, kullanıcıların kendilerine ait kişisel veriler üzerindeki tercihlerini kullanabilmelerini son derece önemsemektedir. Bununle birlikte, Site'nin çalışması için zorunlu olan bazı Çerezler konusunda tercih yönetimi mümkün olmamaktadır. Ayrıca bazı çerezlerin kapatılması halinde Site'nin çeşitli fonksiyonlarının çalışmayabileceğini hatırlatmak isteriz.

Platform'da kullanılan Çerezlere dair tercihlerin ne şekilde yönetebileceğine dair bilgiler aşağıdaki gibidir:

 • Ziyaretçiler, Platform'u görüntüledikleri taryıcı ayarlarını değiştirerek çerezlere ilişkin tercihlerini kişiselleştirme imkanına sahiptir. Eğer kullanılmakta olan tarayıcı bu imkânı sunmakta ise, tarayıcı ayarları üzerinden Çerez tercihlerini değiştirmek mümkündür. Böylelikle tarayıcının sunmuş olduğu imkanlara göre farklılık gösterebilmekle birlikte, veri sahipleriin çerezlerin kullanılmasını engelleme, çerez kullanılmadan önce uyarı almak tercih etme veya bazı Çerezleri devre dışı bırakma ya da silme imkanları bulmaktadır. Bu konudaki tercihler kullanılan tarayıcıya göre değişiklik göstermekle birlikte genel açıklamayı https://www.aboutcookies.org adresinden ulaşmak mümkündür. Çerezlere ilişkin tercihlerin, ziyaretçinin Platform'a erişim sağladığı her bir cihaz özelinde ayrı ayrı yapılması gerekmektedir.
 • Google Analytics tarafından yönetilen Çerezleri kapat için tıklayınız.
 • Google tarafından sağlanan kişiselleştirilmiş reklam deneyimini yönetmek için tıklayınız.
 • Mobil cihazlar üzerinden Çerezleri yönetmek için mobile cihaza ait ayarlar menüsü kullanılabilir.

Hizmetlerimizin farklı cihazlarda ("Cihazlar Arası") kullanımı hakkında bilgi edinmek için Universal Analytics'in analiz işlevini de kullanıyoruz. Yalnızca, önceden kişisel verileri işlemeden kullanıcı kimliğini taklit eden ve bu tür kişisel vrileri Google'a aktarmayan çerez kullanırız. Veri toplama ve depolama, hesabınızdaki cihzlar arası kullanıcı analizini devre dışı bırakarak gelecekte geçerli olacak şekilde itiraz edilebilir. Universal Analytics hakkında daha fazla bilgiyi için tıklayınız.

Aşağıdaki bilgiler Google Analytics tarafından toplanmaktadır. IP adresi, tarayıcı, cihaz türü, cihaz modeli, ülke, servis sağlayıcı, monitör çözünürlüğü (bir mobil cihazda), bekleme süresi, dil, işletim sistemi, web sitesinde ziyaret edilen sayfalar. Google bu bilgileri özellikle web sitesi kullanıcılarının kullanımını değerlendirmek ve web sitesi etkinliği hakkında raporlar derlemek için kullanacaktır. Google, bu bilgileri yasaların gerektirdiği yerlerde veya üçüncü tarafları Google adına işlediği üçüncü taraflara da aktarılabilir. Google Analytics'i devre dışı bırakmak istiyorsanız aşağıdaki eklentiyi indirip yükleyebilirsiniz.

Kullanıcı verileri süresi olarak veya verilerinizin silinmesini talep edene kadar saklanır. Google daha sonra mümkün olan en kısa sürede ve her durumda 180 gün içinde verileri siler.

Sitemiz Facebook Sosyal Ağ Site Özel Kitleleri kullanabilir.

Sitemizi ziyaret ettiğimizde, bu web işaretçileri aracılığıyla tarayıcınız ve Facebook sunucusu arasında doğrudan bir bağlantı kurulacaktır. Facebook, ziyaret ettiğiniz bilgileri bu web sitesi IP adresiniz üzerinden alır. Bu, Facebook'un web sitemizi ziyaretinizi kullanıcı heabınıza atamasını sağlar. Bu şekilde elde edilen bilgiler Facebook Reklamlarının görüntülenmeini için kullanılabilir.

Daha fazla bilgi için lütfen https://www.facebook.com/about/privacy/ adresinden Facebook'un gizlilik politikasına bakın. Veri toplamayı özel kitle aracılığıyla devre dışı bırakmak istemiyorsanız, bu adresten devre dışı bırakabilirsiniz.

Kişisel verilerinizi kazara veya yetkisi imha, değişiklik veya kayıp, hırsızlık ve yetkisiz erişim, açıklama, çoğaltma, kullanım, değiştirme veya erişime karşı korumak için uygun teknik ve kurumsal güvenlik önlemleri alıyoruz.

Böylece, güvenli sunucu yazılımımız kredi kartı numarası, banka kodu, banka hesap numarası, ad ve adres gibi tüm kişisel bilgilerinizi şifreler. Bu bilgiler İnternet üzerinden iletim sırasında yetkisiz kişisel tarafından okunamaz. Girdiğiniz karakterleri şifrelerken, İnternet üzerinden güvenli bir şekilde iletilebilen bir koda dönüştürülür. Bu, müşterilerimizin yetkisiz erişimden en iyi şekilde korunduğu anlamına gelir.

Ayrıca, biz ve çalışanlarımız veri gizliliğiniz ve verilerinizi korumakla yükümlüyüz. Aynı şekilde, bize karşı yükümlülüklerini yerine getirmek için kişisel verilerinize erişmesi gereken temsilcilerimiz ve veri işlemecilerimiz, gizliliği ve veri gizliliğini korumakla aynı yükümlülüklere tabidir.

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu'nun 11. maddesi uyarınca ziyaretçiler, Parts-soft'a başvurarak, kendileriyle ilgili,

 • Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme
 • Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme
 • Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
 • Türkiye içinde ve Türkiye dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri öğrenme,
 • Kişisel verilerin eksik veya yanlış işleniş olması hâlinde bunların düzeltilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • Kanun ve ilgili diğer kanun hükümlerine uygun olarak işlenmiş olmasına rağmen, işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması hâlinde kişisel verilerin silinmesini veya yok edilmesini isteme ve bu kapsamda yapılan işlemin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
 • İşlenen verilerin münhaıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
 • Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarar uğraması hâlinde zararın giderilmesini talep etme
haklarına sahiptir.

Söz konusu haklar, kişise veri sahipleri tarafından 6698 sayılı Kanun Kapsamında Parts-Soft tarafından hazırlanan Kişisel Verilerin İşlenmesi ve Korunmasına İlişkin Politika'da belirtilen yöntemlerle iletilidğinde her durumda 30 (otuz) gün içeriside değerlendirerek sonuçlandırılacaktır. Taleplere ilişkin olarak herhangi bir ücret talep edilmemesi esas olmakla birlikte, Parts-Soft Kişisel Verileri Koruma Kurulu tarafından belirlenen ücret tarifesi üzerinde ücret talep etme hakkını saklı tutar.

Parts-Soft Gizlilik Politikası ile kullanıcılarına Çerez kullanımının kapsamı ve amaçları hakkında detaylı açıklama sunmayı ve Çerez tercihleri konusunda kullanıcılarını bilgilendirmeyi hedeflemiştir. Bu bakımdan, Platform'da yer alan Çerez bilgilendirme uyarısının kapatılması ve Site'nin kullanılmaya devam edilmesi halinde Çerez kullanımına rıza verdiği kabul edilmektedir. Kullanıcıların Çerez tercihlerini değiştirme imkânı her zaman saklıdır.

Parts-Soft, Politika hükümlerini dilediği zaman değiştirebiir. Güncel Politika Platform'da yayınlandığı tarihte yürürlülük kazanır.